PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Empresas.

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a

internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de

empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados

internacionais.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa